OFERTA 

Biura Rachunkowego e-TAX

Co możemy Państwu zaproponować?

01.

Księgi rachunkowe

‣ Opracowywanie zasad polityki rachunkowości
‣ Tworzenie planu kont
‣ Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
‣ Ewidencjonowanie dokumentów w księgach handlowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
‣ Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
‣ Sporządzanie ewidencji VAT
‣ Sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
‣ Obliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT, CIT
‣ Sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, CIT-8 wraz z załącznikami
‣ Obsługa JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałych struktur JPK

02.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

‣ Ewidencjonowanie dokumentów w książce przychodów i rozchodów
‣ Obliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT
‣ Sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L wraz z załącznikami
‣ Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
‣ Sporządzanie ewidencji VAT
‣ Sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
‣ Obsługa JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałych struktur JPK

03.

Ryczałt ewidencjonowany

‣ Prowadzenie ewidencji przychodów
‣ Obliczanie miesięcznych/kwartalnych kwot ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
‣ Sporządzanie zeznania rocznego PIT-28 wraz z załącznikami
‣ Sporządzanie ewidencji VAT
‣ Sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
‣ Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
‣ Prowadzenie ewidencji wyposażenia
‣ Obsługa JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałych struktur JPK

04.

Kadry i płace, ZUS

‣ Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy
‣ Zakładanie i prowadzenie teczek pracowniczych
‣ Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS-u
‣ Sporządzanie list płac
‣ Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
‣ Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
‣ Rozliczenia pracownicze
‣ Prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
‣ Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
‣ Sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT-11
‣ Sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R
‣ Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS za pracodawców i pracowników
‣ Przesyłanie informacji do ZUS drogą elektroniczną w programie PŁATNIK

05.

Sprawozdania finansowe

‣ Sporządzanie kompletnych sprawozdań finansowych

06.

Pozostałe usługi

‣ Pomoc przy pisaniu wniosków i rozliczaniu dotacji unijnych, dotacji z Urzędów Pracy, dotacji z budżetu samorządów itd.
‣ Kompleksowa pomoc przy zakładaniu/rejestracji nowej firmy
‣ Sporządzanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki i składki ZUS
‣ Możliwość pracy zdalnej i w siedzibie klienta

e-TAX Biuro Rachunkowe
Aldona Smolińska

ul. Różana 61,
64-610 Rogoźno,
tel. +48 723 357 767
e-mail: biuro.etax@gmail.com

GODZINY OTWARCIA:
pon, śr, pt:    16:00 - 20:00
wt, czw:        8:00 - 14:00

Skontaktuj się z nami.